IRIA
  • Image1
  • Image2
  • Image3
  • Image4
  • Image5

RADIOLOGY LINKS

Office Barrears

EC MEMBERS OF IRIA KARNATKA STATE CHAPTER 2017-2018

PRESIDENT

Dr. Nagaraj A (167LM /KAR 71A)
9845218599

PRESIDENT ELECT

Dr Krishnappa N (159LM/KAR 62A)
9448178661

VICE PRESIDENT

Dr. Rupa Ananthashivan (67LM/KAR 425B)
9945237341
Dr. Parthasarathy K (266LM/KAR 319)
9341097555

HON. SECRETARY

Dr Mahesha B M (286 LM/ KAR 326)
Hon Secretary - IRIA Karnataka State Chapter
Consultant Radiologist
Mahadeshwara Diagnostics
# 32 , Sayyaji Rao Road , Bamboo Bazar Mysore - 570021
(Near Highway Circle)
9845812818 , 0821- 2445877/2446877 Ext -106

HON. TREASURER

Dr. Anand H K. (227LM/KAR-221)
9945237333

JOINT SECRETARIES

Dr. Sudhir Kale (84LM/KAR 42B)
9035228934

Dr. Ravi N (256LM/KAR315B)
9844455599

STATE COUNCIL MEMBERS

Dr. Nanjaraj C P (47LM / KAR 34)
9845004430

Dr. Vijaya Saradhi. (363LM/KAR-294A)
9535156734

Dr. Vijaykumar K R (468LM/KAR-412B)
9900956977

Dr. Chandan Giriyappa. (444LM/KAR-406 B)
9844114425

Dr Harsha C. (439LM/KAR405)
9840111866

Dr. Pravin G U (650LM/KAR444B)
9741188388

CENTRAL COUNCIL MEMBERS

Dr. Arya B Y T.
(12LM/KAR-15A)

9880229329

Dr. Nagaraj B R(68LM/KAR41A)
9845222940

Dr. Biren S.
(282LM/KAR-324 B)

9880606601

Dr. Gurushankar G (55LM/KAR-113)
9845071520

PAST PRESIDENT

Dr. Sampangiramaiah S(92 LM/KAR78)
9972041394

Copyright © All Right Reserved IRIA Karnataka

Designed & Developed by